AGB codes binnen!

Niet alleen een AGB code voor mijn praktijk, maar ook een AGB code voor mij persoonlijk. Deze AGB-code is een uniek codenummer van zorgaanbieders en op grond van de WMG verplicht voor alle formele zorgverleners. Daarnaast een licentie ontvangen van de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), een overkoepelende organisatie die therapeuten in de complementaire zorg certificeert en registreert. Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Tel hierbij op mijn eerder verkregen registratienummer van de NVKH en indien je aanvullend verzekerd bent voor complementaire zorg, kun je mijn facturen indienen bij je zorgverzekeraar. Check hiervoor je polis.

Terug naar overzicht